General

EL COST DE L’ENERGIA ES REDUEIX

EL COST DE L’ENERGIA FOTOVOLTAICA ES REDUEIX EN UN 80% EN NOMÉS 6 ANY

L’energia solar fotovoltaica és una tecnologia relativament recent en la seva aplicació domèstica i industrial comparada amb altres tecnologies de generació elèctrica. Malgrat aquest fet aquesta tecnologia és coneguda per haver experimentat en un grau de maduresa i una reducció de costos molt més significatiu que qualsevol altre tecnologia.

D’acord amb un estudi realitzat per l’empresa Bloomberg NEF, s’observa com cada vegada que es duplica la potència instal·lada acumulada en energia solar fotovoltaica, el cost de la tecnologia històricament es redueix a un 28%:

La tendència de reducció de costos per a aquesta tecnologia també queda patent en diferents estudis de l’Agència Internacional d’Energies Renovables (IRENA) com el recentment publicat “Renewable Power Generation Costs in 2017”, on es mostra com específicament per al mercat europeu el cost dels mòduls fotovoltaics s’ha reduït en un 80% entre els períodes de l’any 2010 i 2016:

L’energia solar fotovoltaica és a dia d’avui una de les opcions més econòmiques de generació d’energia elèctrica. En diversos països entre els quals s’inclou Espanya ja ha arribat a la crida paritat de xarxa, moment en què resulta més econòmic consumir energia per mitjà d’aquesta font (solar fotovoltaica en aquest cas) que adquirir-la mitjançant xarxa de format convencional.

Entrades relacionades