Instal·lacions aïllades

Sovint trobem que un dels majors inconvenients a l’hora de plantejar-se viure o  treballar lluny dels nuclis poblats, és el subministrament elèctric.

Els panells solars fotovoltaics permeten subministrar energia elèctrica amb la llum del sol. Grups completament autònoms, sostenibles i ecològics, poden cobrir les necessitats programades a les vivendes o instal·lacions aïllades.

Qualsevol edificació que rebi la irradiació solar durant el dia es pot beneficiar d’aquesta tecnologia. Permeten generar l’energia en el mateix lloc on es necessita, evitant pèrdues en el transport i costoses infraestructures, gaudint d’electricitat sense dependre de cap companyia elèctrica.

Es realitzarà un estudi per calcular la potència requerida per cobrir les necessitats elèctriques de la vivenda, i muntar els panells solars necessaris per obtenir-la. Igualment caldrà saber els dies d’autonomia que es vulguin cobrir. En funció de les necessitats i la disposició es calcularà quin model d’acumulador és la millor opció.

Les bateries d’última generació Ió-Liti son una molt bona decisió, amb una gran capacitat d’emmagatzematge, una profunditat de descàrrega prop del 100% i al voltant de 10.000 cicles de càrrega i descàrrega. També es tindrà en compte la climatologia de la zona a fi de buscar el rendiment òptim de la instal·lació.

En aquests indrets actualment han de suplir la manca d’energia amb generadors diesel, altament contaminants, sorollosos i cars de mantenir.

Els dispositius solars fotovoltaics són una excel·lent solució. Són nets, silenciosos, sense fum ni olors i amb un manteniment mínim.

La solidesa de l’energia solar fotovoltaica esta fora de qualsevol dubte. No hi ha en el mercat cap producte que doni les garanties dels fabricants de components solars. El fabricant de panells REC dóna 25 anys de garantia de producte (sempre que estiguin instal·lats per un instal·lador oficial), i els més importants fabricants de bateries de liti ja les garanteixen durant 10 anys. Aquestes dades donen la tranquil·litat d’estar davant una tecnologia provada, eficaç i amb uns preus ajustats.