SolarCasa Energy

GESTIÓ GLOBAL I PROFESSIONAL

ASSESSORAMENT SOBRE INSTAL·LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES

SolarCasa Energy s’encarrega d’assessorar, en funció de les necessitats de consum de cada client, de quina és la millor opció per a la seva instal·lació solar fotovoltaica. Analitzem el seu rebut del llum i verifiquem la potència i el consum.

ESTUDI I CÀLCUL DE SISTEMES

Un cop identificades les necessitats reals de  subministrament elèctric, es realitza un estudi i càlcul del sistema. Dissenyem específicament un pla que s’ajusti a la demanda energètica i econòmica de cada client per tal de validar la millor opció possible.

TRAMITACIÓ DE PERMISOS

SolarCasa Energy s’encarrega de gestionar tota la documentació necessària  pel procés d’instal·lació: tramitar els permisos amb l’administració, sol·licitar el punt de connexió amb la companyia elèctrica i confeccionar el dossier necessari  per tal d’inscriure i legalitzar correctament la instal·lació.

També informem al client dels avantatges fiscals que ofereixen les administracions de cada municipi.

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT

Des de SolarCasa Energy oferim tot els serveis  que el client necessita per la seva instal·lació solar fotovoltaica. Enginyeria per projectes, gestió de processos, servei de finançament, tècnics elèctrics per instal·lació de panells, inversors, quadres de comandament elèctric, bateries i fusteria per armaris de quadres o inversors. A més a més un servei tècnic de revisió i manteniment anual preventiu de tota la instal·lació (postvenda).